ք.Երեվան, Վաղարշ Վաղարշյան 26

"ՄԱԴԱԹՅԱՆ" Հոգեբանական կենտրոն

Մասնագիտական գործունեություն՝

 1. 2018թ. առ այսօր - "ՄԱԴԱԹՅԱՆ" հոգեբանական կենտրոն: Մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապևտ: Հոգեբան: Երևան, Վ.Վաղարշյան 26:
 2. 2011թ. առ այսօր - Վ.Համբարձումյանի անվ №17 հիմնական դպրոց: Հոգեբան: Երևան, Սասունցի Դավթի 78ա:

Կրթությունը՝

 1. 2017թ. դեկտեմբեր - "Մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապիայի հիմունքներ" - Ուկրաինայի մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապիայի ասոցիացիա: Կիև:
 2. 2017թ. նոյեմբեր - "ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱ" ուսուցողական թրեյնինգ։ - "ՄԱԴԱԹՅԱՆ" Հոգեբանական Կենտրոն: Երևան, Վ.Վաղարշյան 26։
 3. 2015թ. հոկտեմբեր - "Ներառական կրթություն. ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները" Միջազգային Գիտագործնական Գիտաժողով: - Զեկուցող: Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան: Երևան։
 4. 2014թ. մարտ - "Աուտիզմի կոգնիտիվ, զգայական և միջսուբյեկտիվ առանձնահատկությունները. կոգնիտիվ և հոգեդինամիկ հեռանկարները" սեմինար։ - Երևանի Պետական Համալսարան: Երևան:
 5. 2013թ. մարտ - Գիտահետազոտական աշխատանք`ԿԱՊԿՈւ դպրոցականների հետ: Վ. Համբարձումյանի անվ. հ. 17 հիմն. դպրոց: Երևան:
 6. 2011թ. հուլիս - "Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. յունգյան մոդել" գործնական դասընթաց: - Երևանի Պետական Համալսարան: Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: Երևան:
 7. 2010թ. դեկտեմբեր - "Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. ֆրոյդյան մոդել" գործնական դասընթաց: - Երևանի Պետական Համալսարան: Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: Երևան:
 8. 2011-2013թթ. - Երևանի Պետական Համալսարան: Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանություն բաժին: Հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան` հոգեբանություն մասնագիտությամբ:
 9. 2007-2011թթ. - Երևանի Պետական Համալսարան: Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանություն բաժին: Հոգեբանության բակալավրի աստիճան: Ուսուցչի որակավորում:

Հրապարակումներ՝

 1. "ԿԱՊԿՈւ կրտսեր և միջին դպրոցականների ուսումնական մոտիվացիայի առանձնահատկությունները". "Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները" միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2015թ. 32-35 էջ: