"\u0544\u0561\u0574\u0578\u0582\u056c\u056b \u0561\u057d\u0578\u0582\u056c\u056b\u057d"

"Մամուլի Ասուլիս" - "Ինքնասպանությունը նաև սոցիալական խնդիր": "Գալա TV":

24 նոյեմբերի 2012 թ.